Spar tid med storskrald

10. nov 2016

Har du ikke mulighed for at transportere dit storskrald til lossepladsen, eller er det tid, du mangler? Kommunen kan hente dit skrald – du skal blot sætte det foran din dør til den aftalte tid. Storskraldsfænomenet omfatter alt kasseret inventar, men ikke dagrenovation eller restaffald. Her finder du alt den information, som du skal bruge for at kunne drage nytte af storskraldsfænomenet.

 

Sådan afleverer du dit skrald

Det er kommunen, som håndterer dit storskrald. Der gælder forskellige regler kommunerne imellem i forbindelse med krav til tidspunkter for tilmelding og antal afhentninger om måneden. Det gælder ofte, at storskrald hentes et par gange om måneden, og må først stilles ud aftenen inden afhentning. Der er ligeledes forskellige regler for begrænsninger på størrelsen af dit skrald. I nogle kommuner er det også muligt at leje en container til håndtering af store mængder skrald. Desuden gælder følgende regler på tværs af kommunerne:

  • Storskrald er indregnet i renovationstaksterne, hvorfor det er gratis
  • Du anmoder om afhentning via din pågældende kommunes hjemmeside
  • Du skal pakke alle små genstande i klare plastsække
  • Stiller du sorte eller farvede sække eller poser frem, tages de ikke med

Du kan se yderligere og specifikke regler for storskrald i din kommune via den pågældende hjemmeside.

 

Storskrald er godt for miljøet

Når du anmoder om afhentning af storskrald kan du vælge at aflevere til ReUse, som sender genbrugelige ting og materialer i en genbrugsforretning. ReUse tilbydes i flere kommuner og vokser i popularitet. Desuden findes andre tilbud til videregivelse af storskrald – eksempelvist storskrald.dk, der fungerer som en online deleplatform, hvor private kan udbyde storskrald. Genbrugsmulighederne gør storskraldsfænomenet til en sand ven af miljøet. Kasseret inventar kan ofte indgå hos andre husstande, og man opnår herved deleøkonomiske fordele, der både hjælper miljøet og pengepungen.