Hvordan giver du det bedste førstehåndsindtryk?

02. okt 2017

Dit CV skal give arbejdsgiveren lyst til at læse din ansøgning, som efterfølgende skal sikre dig jobsamtalen. CV er en forkortelse for Curriculum Vitae, der groft oversat betyder; pensum over livet. Det skal altså indeholde dine kvalifikationer og erfaringer. Prioritering af informationer, opstilling og indhold er ikke ligegyldigt, hvis du vil skabe et retvisende, professionelt og målrettet indtryk af dig selv. Her kommer nogle generelle, enkle huskeregler, der kan hjælpe dig til at sikre det fede studiejob eller det perfekte start-job efter studiet.

 

Målret dit indhold

Indholdet af dit CV bør være ordnet, så de mest relevante informationer kommer først. Afhængig af jobbet, du søger, bør du altid lægge særligt vægt på de kvalifikationer, der gør dig særlig velegnet for virksomheden.

 

Du kan eksempelvis inkludere følgende i dit CV:

 • Kontaktoplysninger (navn, fødselsdato, email, telefonnummer, adresse osv.)
 • Et billede af dig selv
 • Erhvervserfaring
 • Udannelse og kurser
 • It-kendskab
 • Sprogegenskaber
 • Eventuelt frivilligt arbejde m.m.
 • Eventuelle referencer

 

Dine kontaktoplysninger bør fremgå tydelige og i så kort form som muligt. Skriv dem eventuelt sammen med dit billede, der bør være enkelt (undgå altid et selfie eller ‘gå-i-byen-billedet’ fra Facebook). Opstil dine kvalifikationer som punktform, og start med din erhvervserfaring, uddannelse og andre egenskaber. Vurder altid, hvilke informationer, der er mest relevante for arbejdsgiveren, og lad disse fremgå tydeligt. Det gør du bedst ved at læse jobopslaget grundigt igennem - så er du helt bevidst om de kvalifikationer, arbejdsgiveren søger. Nævner jobopslaget eksempelvis specifikke krav til sprogegenskaber, bør du være særligt opmærksom på at lade disse fremgå tydeligt. Vær dog opmærksom på ikke at blande eksempelvis uddannelse og erhvervserfaring under samme punkt, da det hurtigt bliver rodet og uoverskueligt. Inkluder desuden frivilligt arbejde og lignende.

 

Husk desuden at inkludere dine vigtigste (og mest relevante) arbejdsområder i dine tidligere stillinger. Derudover er det næsten altid relevant at inkludere dine it- samt sprogegenskaber. Ønsker du desuden ikke at oplyse dine referencer i dit CV (eller vil du spare plads) kan du også skrive; “Referencer udleveres ved forespørgsel”.

 

Under hvert punkt kan du vælge at opstille informationerne efter relevans eller kronologi. Vælger du det kronologiske CV, bør de nyeste informationer fremgå først. I det kompetencestyrede CV ordnes informationerne delvist kronologisk, men det indeholder desuden flere informationer om dig. Det kan eksempelvis være en kort introduktion i CV’ets begyndelse. Blandt de vedhæftede skabeloner er to eksempler på kompetencestyrede udgaver samt et kronologisk CV.

 

Hold fokus på læsevenlighed

Du kan skabe overblik for arbejdsgiveren ved at opstille så meget som muligt i punktform. Også i forhold til layout og opstilling bør du undersøge den virksomhed, du søger ved. Er stillingen kreativ, traditionel eller noget andet? 

 

Uanset virksomheden du søger hos, bør du følge disse retningslinjer til form og layout:

 • Skriv altid i en simpel font
 • Hold dig til maksimalt tre A4 sider
 • Undgå dekorative billeder, figurer og lignende
 • Læs korrektur (eller få en anden til det)
 • Send i pdf-format

 

Hvorvidt du vil lave et farverigt, moderne eller traditionelt CV afhænger af stillingen, du søger. En farverig ansøgning passer til den kreative stilling, det moderne layout passer til en stilling i en ung virksomhed og det traditionelle layout til den store, traditionsrige koncern. Afvej dit valg af kronologisk eller kompetencestyret CV i forhold til dette.

 

Dit CV bør tilstræbe at være letlæseligt, og på trods af en uendelig palet af muligheder i forhold til skrifttyper, billeder og figurer, bør du ikke medtage kontra-effektive elementer. Du gør klogt i at vælge standard-skrifttypen eller Times New Roman, som i flere studier har vist sig som den mest læsevenlige font. Dit CV bør aldrig være mere end tre sider langt. To sider er at foretrække, hvorfor du bør indrette dit layout herefter. Undgå desuden unødvendige billeder, figurer eller bokse - de forstyrrer mere end de gavner.

 

Du bør altid sende dit CV i pdf-format, da du herved har fuld kontrol over layout og tekstfordeling. Ofte ændres sidernes udseende, hvis de eksempelvis åbnes mellem Microsoft Word og Apple’s Pages og herefter printes.

 

Herunder kan du finde skabeloner til kompetencestyrede CV, der henvender sig til kreative og moderne stillinger. Eksemplerne er standardudgaver i Microsoft Word, og du kan finde lignende i andre skriveprogrammer (heriblandt Pages). Vil du hellere lave en personlig udgave, kan du med fordel gøre det i Photoshop eller Adobe InDesign. Du finder desuden et eksempel på et kronologisk CV.