Vælg en god behandlingsskole

14. jan 2019

Værd at vide i forbindelse med skolevalg til udfordrede børn

Når man skal vælge en skole til sit barn, der har udfordringer som for eksempel OCD, autisme eller ADHD, har skolen stor betydning for barnets lærings- og udviklingsmuligheder. Derfor er der nogle ting, man bør overveje nøje, inden man vælger skole til sit barn. Det er nemlig altafgørende, at skolen er indrettes således, at alle børn inkluderes. Det er ikke alle skoler, der har forudsætningerne for at kunne give et udfordret barn de muligheder, som det behøver. Derfor har vi her skrevet nogle ord om de udfordringer, som forældre til udfordrede børn står overfor ved valg af skole.

  1. Hvem tager beslutningen?
    Det er først og fremmest forældrene, som tager beslutningen i skolevalgsprocessen. De fleste børn går i almindelige folkeskoler, hvilket kan være en mulighed for nogle børn, hvis skolen kan rumme udfordrede børn. Dog kan det være fordelsagtigt at rådføre sig med kommunen og skoleforvaltningen, hvis en almindelig folkeskole ikke er optimal for dit barn. Valg af skole kan dog være en urimelig svær beslutning, og derfor fortsættes denne artikel med, hvordan du kan genkende en god og sund behandlingsskole.
  1. Hvordan ved man, at det er en god skole?
    Det allervigtigste ved skolevalg er, at man vælger en skole, der kan rumme diversitet. Den typiske fejlplacering af udfordrede børn sker, når barnet bliver placeret i en skole, som ikke har ressourcerne til at tilrettelægge undervisningen og det sociale miljø på en måde, der tilgodeser det udfordrede barn. En god skole er en skole, der har de fysiske og sociale rammer til en succesfuld inklusion af barnet. I sådanne skoler er der lige stort fokus på det faglige såvel som det sociale og det fysiske, da dette kan være af altafgørende betydning. En af mange skoler, som kan nævnes i denne forbindelse, er Farmen I/S, der har elever fra både Holbæk, Odsherred og Roskilde. Skolen har kerneværdien, at alle skal være en del af fællesskabet uden nogen former for kompromis. Skoler som denne er eksempler på, hvordan inklusionen allerede på forhånd er tænkt ind i hele skolens værdisæt og dermed ikke en forudsætning for en enkelt ny elev – men en forudsætning for alle skolens elever.
  1. Er det kun skolevalget, der spiller en rolle?
    Nej, det er det naturligvis ikke. Den bedste inklusion af udfordrede børn i skolemiljøet er den, hvor de andre børn, forældrene selv og lærerne arbejder godt sammen for at give barnet de bedste muligheder for et stabilt miljø både socialt og for faglig læring. Her er en dialog alfa og omega for, at samarbejdet og dermed barnets trivsel kører på skinner.

 

Skolevalget har betydning for barnets videreudvikling

En skole, som kan rumme og tager højde for udfordrede børn, er noget af det allervigtigste for barnets senere liv og voksenliv. Valg af skole har derfor stor betydning for, hvilke redskaber barnet får med sig i rygsækken. Derfor kan det være en god idé at gøre sig visse overvejelser og rådføre sig med kommunens PPR-afdeling og den gældende skole, så man er sikret det bedste udgangspunkt for sit barn.