Min udlejer er træls. Hvad gør jeg?

15. apr 2018

Mener du, at have fået en urimelig behandling af din udlejer? Eller har du mistanke om, at dine lejeforhold ikke er ordentlige? Så skal du måske overveje at klage til huslejenævnet. De tager sig af såkaldte tvister, altså uenigheder, mellem lejere og deres udlejere af private udlejningsejendomme. Huslejenævnet beskæftiger sig ikke blot med sager vedrørende husleje, men har et lidt bredere arbejdsfelt.

 

Hvad ka’ de – og hvad kan de ikke hjælpe med?

Huslejenævnet kan hjælpe dig, hvis du bor til leje hos en privat udlejer og ikke er tilfreds med visse af dine lejemæssige vilkår. Det som nævnet kan gå ind og gøre er at tage stilling til, hvorvidt det forhold du er utilfreds med, stemmer overens med bestemmelserne fra Lejeloven og Boligreguleringsloven.

Listen over konkrete typer af sager hvor huslejenævnet kan hjælpe er lang – så her er blot nogle eksempler. Læs længere nede i artiklen, hvor du kan finde flere.

Eksempler på sager for huslejenævnet:

  • Størrelsen på din husleje
  • Reguleringen af huslejen
  • Uenigheder, mellem lejer og udlejer, om fornyelse og renholdelse
  • Tvister angående depositum
  • ... og meget andet

 

Eksempler på sager, nævnet ikke tager sig af:

  • Uenigheder angående opsigelse og ophævelse af lejemålet (med undtagelse af visse sager angående værelseslejemål)
  • Uenigheder omkring udlejerens adgangsret til det lejede
  • Brugsret for lejeren ved fremleje, bytte og retten til at fortsætte lejemålet
  • ... og meget mere.

 

Start med at snakke om tingene

Du skal selv starte med at kontakte din udlejer, hvis der er noget, du ikke er tilfreds med – og på samme måde skal din udlejer også kontakte dig. Når du så har gjort det, hvis I så stadig ikke har fundet en løsning på uenigheden, er det, at du kan anmode huslejenævnet om at vurdere sagen.

 

Og hvad koster det så?

At indbringe en sag for huslejenævnet koster 306 kroner (år 2017). For indbringelse af sager om forhåndsgodkendelse af huslejen for ejerboliger og andelsboliger er gebyret 511 kroner (år 2017).

 

Hvor går man hen?

Hvis du bor til leje hos en privat udlejer, og du ønsker at indbringe en klage, skal du henvende dig til huslejenævnet i den kommune, du bor til leje i. Start eventuelt med at gå ind på kommunens hjemmeside og søg på huslejenævnet. Her kan du finde ud af helt præcist hvilke tvister, de tager sig af, og hvad du præcist skal gøre for at klage til nævnet. Det kan du i øvrigt også finde informationer om på borger.dk og på huslejenaevn.dk

Hvis du bor til leje i en almen bolig, skal du henvende dig til det lokale beboerklagenævn.