Kan du blive smidt ud?

10. apr 2018

Nogle boligejere har ikke nok viden til at være ”sikre” på boligmarkedet. Der findes rent faktisk flere eksempler på, at udlejere hverken har kunnet sælge deres bolig eller har kunnet flytte ind i den selv. Også selv om de så måske selv har måtte bo i en campingvogn, mens at markedet måske endda forværres og boligprisen daler – bare på grund af, at de ikke havde forståelse for, hvordan man udarbejdede en ordentlig lejekontrakt.

 

Den kedelige kontrakt

Hvorvidt den enkelte lejer har ret til at blive boende for evigt, er et lidt teknisk spørgsmål, som afhænger meget af den konkrete lejekontrakt.

Pudsigt nok er der flere måder (og potentielle faldgruber for udlejeren), hvorpå du og din udlejer kan indgå en kontrakt, som teknisk set er ugyldig. For eksempel kan det godt være, I sammen har aftalt, at du lejer dig ind i en bestemt, tidsbegrænset periode – men hvis tidsbegrænsningen ikke er tilstrækkeligt begrundet i udlejerens forhold, så kan den såkaldte Boligretten gå ind og afgøre, at tidsbegrænsningen ikke er gyldig. Og så kan du som udlejer faktisk blive boende ... for evigt! Hvis du ellers skulle have lyst til det.

Hvis du vil være helt sikker på om lige netop din lejekontrakt giver dig retten til at blive boende, selvom udlejer vil have dig ud, er det muligvis nemmest for dig at snakke med en professionel, som kender en masse til korrekt og forkert udarbejdede lejekontrakter.

Dog, helt overordnet kan nævnes følgende potentielle fejl, der kan gøre det muligt at lejeren har ret til at blive boende for evigt:

  • Hvis lejeren (dig?) bor i boligen en måned mere end den aftalte periode, vil de gængse lejeregler blive de gældende, hvorved lejemålet automatisk bliver uopsigeligt.
  • Hvis der ikke er skrevet en tidsbegrænsning ind i lejekontrakten, kan samme situation komme til at gøre sig gældende (uanset om der er aftalt 3 måneders opsigelse eller ikke er).

 

Hvorfor dælen er loven sådan?

Årsagen til, at der skal en større, aktiv indsats til, for at en udlejer kan leje sin bolig ud i eksempelvis en forholdsvist kort periode på to år lader til at være, at man fra lovgivernes side og lejeorganisationernes side ikke finder det hensigtsmæssigt, at lejere skal have usikre boligforhold, hvor de skal flytte ud efter at have boet et sted i en kort periode – hvilket jo lyder meget heldigt, for de fleste af os. Så derfor er lejemarkedet egentlig blevet bedst indrettet til de udlejere, der er i ”gamet” på længere sigt. Man kan også sige, at det forventes at udlejerne er professionelle, der ved hvad de laver, og at loven især er til for at beskytte private, der lejer sig ind – og det er altså her, privatpersoner der agerer udlejere, somme tider kommer i klemme.

 

Hvad med dig?

Så ja – måske har du ret til at blive boende i din lejlighed, selv hvis din udlejer ikke ønsker det. Det hele afhænger af din lejekontrakt, så få en (uafhængig) professionel til at kigge på kontrakten, hvis du er i tvivl.