Fif til fraflytning

27. nov 2018

Ofte får man som lejer ikke hele sit depositum tilbage. Men har udlejer altid ret til at beholde pengene? Bliv gjort klogere på regler og faldgruber samt gode råd i denne artikel.

 

Indflytning

Du er som lejer ikke pligtig at aflevere det lejede i bedre stand, end du overtog det. Derfor er det vigtigt at foretage foranstaltninger ved indflytning for at fastslå lejemålets stand på indflytningstidspunktet. Allerede når du flytter ind i et nyt lejemål, skal der foretages foranstaltninger, som får betydning, når du skal fraflytte lejemålet. Udlejere, der udlejer mere end én lejlighed, er i lejeforhold, der bliver indgået efter 01.07.2015 pligtig at afholde et indflytningssyn og lave en indflytningsrapport. Ellers kan de miste retten til at kræve istandsættelsesudgifter ved fraflytning. Derudover skal du være opmærksom på, at du selv kan lave en fejl- og mangelliste over fejl og mangler i lejemålet, der også lægges til grund ved fraflytning. Fejl- og mangellisten har du 14 dage fra lejeforholdet starter til at udfylde.

En rigtig god idé er at tage billeder af især fejl og mangler men også lejemålet generelt. Billederne kan være afgørende til at fastslå lejemålets stand ved indflytning.

 

Fraflytning

Som ovenfor anført skal du aflevere det lejede i samme stand, som du overtog det. I lejekontrakten vil det fremgå, hvad du har vedligeholdelsespligten for. Som regel er det aftalt, at lejer har den indvendige vedligeholdelsespligt. Denne indbefatter hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve. Du kan dog være pålagt yderligere vedligeholdelsespligt. Dette vil fremgå af lejekontraktens § 11. Det er i henhold til det, som du har vedligeholdelsespligten for, at du er pligtig at vedligeholde og skal betale udlejers istandsættelsesudgifter hertil, såfremt der ikke er foretaget den fornødne vedligeholdelse. Men hvornår finder man ud af alt dette? Dette sker ved et fraflytningssyn. Det forholder sig sådan, at udlejer skal indkalde dig til et fraflytningssyn senest 14 dage efter, at du er fraflyttet. Derudover har du krav på at få 1 uges varsel. Overholdes disse regler ikke, kan udlejer miste krav på at få istandsættelsesudgifter dækket.

Et godt tip er at du forud for fraflytningssynet både istandsætter så meget som muligt, som du selv kan, men også tager billeder af hele lejemålet, således at du kan dokumentere standen på fraflytningstidspunktet. Til fraflytningssynet gennemgår du, sammen med udlejer eller dennes repræsentant, lejemålet og fastslår dets stand. Udlejer skal udfylde en fraflytningsrapport, som han er pligtig at udlevere til dig. Modtager du ikke en kopi af fraflytningsrapporten på stedet, kan udlejer også af denne grund miste sit krav om betaling af istandsættelsesudgifter. Du skal kvittere for modtagelsen af rapporten. Hvis den sendes elektronisk over mail eksempelvis, skal du sende en mail, hvori du erklærer, at du har modtaget fraflytningsrapporten, før fraflytningssynet slutter. Du skal dog ikke underskrive og erklære dig enig i indholdet, hvis du ikke er enig. Hvis du gør det, risikerer du at skulle betale for udbedring af mangler eller vedligeholdelse, som du reelt ikke burde. Og det er jo en skam.

Udlejer skal inden for rimelig tid sende dig en økonomisk opgørelse over istandsættelsesudgifterne. Det er et krav, at den økonomiske opgørelse er udspecificeret, således at du kan gennemskue, hvad de enkelte poster har kostet. Hvis den ikke er sendt inden for en rimelig tid eller ikke er udspecificeret, kan udlejer også af denne grund miste retten til at gøre sit krav gældende.