Hvad nu hvis du får børn, mens du er på SU?

02. apr 2018

Der bliver lagt mere og mere pres på de danske unge, eftersom fødselstallene er lavere end nogensinde. Der bliver i øjeblikket kun født 1,7 børn i snit, selvom mange ofte ønsker sig 2 til 3 børn. Den primære grund til dette er, at danskerne starter for sent med at få børn. Det er der imidlertid ikke nogen grund til, da det er mere fordelagtigt at få børn, når man er på SU, end man skulle tro.

 

1. SU på barsel

Når du er på SU, er der forskellige fordele du kan nyde godt af med et lille barn. For det første får man tildelt 12 ekstra SU-klip, som kan udbetales, selvom man ikke er studieaktiv. Det er en stor fordel, eftersom det betyder, at det er muligt at tage et helt års barsel. Desuden har du også ret til barselsdagpenge, hvis du har haft et fast studiejob ved siden af studiet. Kontakter du dermed Udbetaling Danmark, har du mulighed for at gå på barsel med en sund økonomi.

 

2. Disse tillæg og tilskud kan du få som forælder 

Når du er under uddannelse og bliver gravid, kan du søge om forskellige tilskud. Hvis du modtager SU, kan du få et forældretillæg. Tillægget gives på baggrund af to forskellige ting og består dermed også af to forskellige tillæg. Ved det første forældretillæg er det muligt at få tilskud til SU-lånet og i nogle tilfælde også et forsørgertillæg. Dette tillæg gives til alle, der opfylder kravene om at være forsørger. Det andet forældretillæg giver dig ekstra SU-klip eller -rater, som gør, at du kan fuldføre din uddannelse. Dette tillæg reguleres efter, om du har født inden, du er begyndt på din uddannelse – eller om du skal føde under din uddannelse. Vær dog opmærksom på, at de to former for forældretillæg kan ikke kombineres. Kravene for at modtage forældretillægget er endvidere, at du opfylder de overordnede krav for at modtage SU. Andre tillæg, du kan få som forælder, er eksempelvis barselsdagpenge og børnetilskud fra Udbetaling Danmark. Derudover skal du være opmærksom på, at der gælder forskellige satser for enlige forældre. Her skal du også passe på, at du ikke modtager tillæg, som ikke må modtages på samme tid. Eksempelvis må du ikke modtage det særlige børnetilskud på samme tid, som du modtager forsørgertillægget til enlige forældre.

Der er mange tilskud at hente

Ud over den ekstra SU og barselsdagpenge, bliver det kvartalvise tilskud, børnechecken, udbetalt automatisk til moderen. Børnechecken er noget, der bliver udbetalt fra fødslen og til barnet er 6 år. Børnechecken er på 4.299 kroner per barn under 2 år og 3.402 kroner per barn mellem 3 og 6 år. Børnechecken er et vigtigt tilskud til den daglige økonomi, hvis man er på SU og har en lille. Når du alligevel kontakter Udbetaling Danmark vedrørende barselsdagpenge, kan du også søge børnetilskud til forældre under uddannelse. Det er et tilbud for værdigt trængende studerende med småbørn, som har brug for at lette den økonomiske byrde.

 

3. Hvad med institutionspladser og pasning af barnet på SU 

Hvis du er på SU, kan du søge forskellige tillæg. Det er ikke decideret tilskud, men man kan eksempelvis få et fripladstilskud, hvor prisen for pasningstilbuddet bliver billigere eller helt gratis. Hvis man er på SU, rækker pengene ikke langt – og derfor kan det være svært at have råd til, at ens barn skal passes i en institution. Tjener man under 551.699 kr., kan man få et billigere pasningstilbud, hvorimod pasningen bliver betalingsfri, hvis man tjener under 177.600 kr. i 2019. Dette er især fordelsagtigt, hvis begge parter har en lav indkomst – som studerende oftest har. Vær opmærksom på at der gælder særskilte regler for henholdsvis par og enlige.

Få hjælp til pasning af dit barn

Det er altid muligt at få tilbud fra kommunen til pasning af dit barn. Uanset om det drejer sig om dagpleje, vuggestue, børnehave og privat pasning, er det muligt at få tilskud. Det giver et stort råderum for studerende, da man ofte er meget fleksibel som studerende. Det giver meget tid til at studere og dermed også mere overskud til at tage sig af den lille, navnligt fordi man som studerende er berettiget en friplads i et pasningstilbud, medmindre du tjener mere end 493.300 kroner om året, hvilet er ret usandsynligt, da du er studerende. Desuden skal du let ikke betale for pasning, hvis du tjener mindre end 158.800 om året. Er du derimod enlig, får du al pasning betalt af kommunen, hvis du tjener mindre end 214.393 kroner om året. Der er dermed mange penge at spare på pasningstilbud, hvis du får et barn som studerende.

Læs om de generelle SU-satser her.