Fordele ved at bruge et e-learning program

27. maj 2020

Dette indlæg er sponsoreret.

Sådan får du mest ud af E-learning programmer

I den digitale verden vi lever i, er der mange muligheder for at blive undervist online. Og på grund af corona-virus, der har lukket en stor del af alle institutioner og arbejdspladser ned, er e-learning nu endnu mere aktuelt end nogensinde. Mange virksomheder har været nødt til at få hverdagen til at fungere over computere, hvorfor e-learning også har været en nødvendighed. Men det kan være en udfordring at få det mest optimale ud af online læring. Derfor får du her nogle råd til, hvordan det bedst muligt gøres.

 

Hvad er E-learning?

Begrebet e-learning dækker over kompetenceudvikling, der foregår via digitale medier. Det anvendes ofte som løsning, når medarbejdere hos virksomheder har for travl en hverdag til at blive trænet eller undervist. Så er e-learning en god og fleksibel måde at få det passet ind. På den måde kan medarbejderne nemlig blive undervist, når det passer dem i stedet for at skulle sætte flere timer af på et bestemt sted og tidspunkt på dagen. Men der er flere fordele ved e-learning – her er nogle af dem:

  • Det er fleksibelt i forhold til, hvornår eleven har tid.
  • Det er skalerbart.
  • Det er omkostningsbesparende for virksomheden, der anvender det.
  • Det er målbart, så man nemt kan vurdere effekten af det.
  • Det er mere effektivt end fysisk undervisning grundet mere interaktion og involvering af deltageren.

 

Selvdisciplin – Skab gode rutiner og struktur

Som med alt andet kan der også være udfordringer ved e-learning. En af dem er, at man som elev står ret alene med undervisningen, fordi der ikke er den samme kontakt til de øvrige studerende eller kursister, som ved almindelig undervisning. Derfor er der ikke den samme sparring med eller motivering af hinanden, og man må altså sørge for at deltage på en mere selvstændig vis. Selvdisciplin og planlægning er et must, når man undervises online, for at man kan nå sine mål og udnytte undervisningen ordentligt.

 

Effektiv e-læring

Som før nævnt er e-learning et godt redskab, når kursisterne har travlt og derfor brug for en fleksibel læringsplatform. Men det fungerer også bedst, hvis de forskellige elementer udnyttes korrekt. Det gælder for eksempel at sørge for at inddrage dialog og involvering af kursisterne. Samtidig er det vigtigt ikke blot at udføre envejskommunikation. Det kan man gøre ved at give hinanden feedback og generelt gøre undervisningen til et samarbejde mellem lærere og kursister. Alt i alt er e-learning et rigtig godt og effektivt værktøj, hvis det udnyttes på korrekt vis.