Bikort og hovedkort

10. mar 2017

Når du som studerende skal have styr på din økonomi, skal du også have styr på skat. Det er en svær størrelse, men det er så vigtigt at sætte sig ind i. Her kan du blive klogere på, hvad hovedkortet og frikortet er, og hvad de betyder for ens økonomi.

 

Det er tørt.. Det er besværligt.. Men det er vigtigt at vide!

Kort opsummering af artiklen:

 

  • Et skattekort bruges til at afregne din indtægt.
  • Fradrag (også kaldet et frikort, man bruger når man er under 18) er det beløb, du kan tjene årligt, som du ikke skal betale skat af, når du er studerende.
  • Mens du er studerene, vil din SU blive indbetalt via hovedkortet.
    • Her vil dit fradrag blive fordelt over årets 12 måneder.
    • Derfor vil du kun betale skat af et mindre beløb af din SU.
    • Hovedkortet kan kun bruges af én
  • Alle andre indtægter indbetales via et bikort, hvor du er fuld skatteberettiget.

 

Hvad er et skattekort?

For at forstå hvad et hovedkort og et bikort er, er vi nødt til lige kort at tale om et skattekort. Et skattekort er en del af forskudsopgørelsen (omtales nærmere i art. 13). Alle arbejdsgivere i Danmark skal bruge skattekortet til at afregne løn til deres ansatte. Alle indbyggere i Danmark har et fradrag, som er det beløb, du må tjene uden at skulle betale skat. Hovedkortet og bikortet skal forstås som nogle ”underenheder” til skattekortet. Det er nemlig nødvendigt at inddele ens skattekort for at kunne angive sin skat korrekt. Det bruger vi netop hovedkortet og bikortet til. Lad os se nærmere på, hvad de egentligt dækker over:

 

Hvad er et hovedkort?

Et hovedkort er det skattekort, hvor dit årlige personfradrag bliver trukket. Hovedkortet må kun bruges af én arbejdsgiver, for ellers får man dobbeltfradrag, hvilket forårsager et skattesmæk. Det er surt at få som normalt arbejdende, men som studerende kan det smadre hele ens økonomi og hele ens økonomiske planlægning/budgettering! Det er altså vigtigt ikke at bruge hovedkortet to steder. Som studerende indbetales SU’en via hovedkortet, da det er din/ens hovedbeskæftigelse. I 2016 var personfradraget for folk over 18 i Danmark 42.800 kroner. Det er pga. personfradraget, at du får så stor en del af SU’en udbetalt. Der trækkes næsten ingen skat. I forbindelse med hovedkortet, kan frikortet også nævnes. Frikortet er egentligt bare en anden betegnelse for det personlige fradrag.

Hvis din indtægt i løbet af et helt år ikke overstiger fradraget på 42.800, går lønnen ind på frikortet. Overstiger lønne/SU personfradraget (hvilket den vil gøre for udeboende studerende med fritidsjob på SU og i gang med en videregående uddannelse), så går SU’en ind på hovedkortet, lønnen ind på bikort, og frikortet er ikke interessant. Nu hvor det er på plads, går vi videre til, hvad bikortet er.

 

Hvad er et bikort?

Bikortet skal forstås i forlængelse af hovedkortet. Hvis man har flere arbejdsgivere, dvs. hvis man som studerende har et studiejob til at supplere SU’en, så kommer bikortet i brug. Som sagt må hovedkortet kun bruges af én arbejdsgiver. Hvis man har 2, 3 eller 4, skal den anden, tredje og fjerde arbejdsgiver indbetale ens løn på bikortet. Det skyldes, at der på bikortet er oplyst en trækprocent(skat) uden et fradrag. På den måde undgå man føromtalte dobbeltfradrag og efterfølgende skattesmæk, og det betyder også, at du betaler skat af hele din indtægt i dit studiejob. Det er værd at bemærke, at bikortet godt må bruges af flere end en arbejdsgiver! Det er op til den enkelte at fortælle arbejdsgiveren, hvor de skal indbetale lønnen til.