Vedligehold lejligheden

17. mar 2017

Når du flytter ind i en lejelejlighed, er det vigtigt at vide, hvad du har ansvaret for. Det gælder især vedligeholdelsen af lejligheden. Vedligeholdelse opdeles i indvendig og udvendig vedligeholdelse, og hvor det kan være, at du skal stå for den indvendige vedligeholdelse, er det altid udlejer, der står for den udvendige. Her kan du blive klogere på forskellen mellem de to vedligeholdelsestyper.

 

Indvendig vedligeholdelse

Når man taler om indvendig vedligeholdelse, kan det både være udlejer og dig som lejer, der har ansvaret. Lad os først se på, hvad indvendig vedligeholdelse omfatter:

  • Maling af loft og træværk
  • Tapetsering
  • Maling af vægge
  • Lakering af gulve
  • Hvidtning

 

Du kan se i din lejekontrakt, hvem der har ansvaret, og her er der forskel på, om du bor i en boligforening eller privat.

 

Vedligeholdelse ved boligforeninger

Hos boligforeninger er der to forskellige ordninger samt en variation af den ene ordning, der afgør, hvem der har ansvaret for at vedligeholde lejligheden. Der kan kun gælde én ordning for én boligafdeling. Det er bestyrelsen, der beslutter, hvilken ordning der gælder, og du kan her læse lidt mere om de forskellige ordninger, og hvad det betyder for dig:

 

  • A-ordning

Er der tale om en A-ordning, så er det lejeren, der tager sig af indvendig vedligeholdelse. Det er også lejeren, som betaler alle udgifter i forhold til vedligeholdelsen.

Når lejeren flytter ud, skal der laves en normal istandsættelse, som lejeren skal betale for. Det er som regel hvidtning, maling og tapetsering samt rengøring. Dermed skal gulve og træværk ikke istandsættes ved fraflytning.

 

  • A-ordning med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb)

Lige ved A-ordning står lejeren for vedligeholdelse, men ved fraflytning betaler lejeren et normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb), som via boligforeningen gives til den nye lejer, som kan sætte lejligheden i stand for pengene.

 

  • B-ordning

Er lejemålet omfattet af en B-ordning, så betaler lejer til en vedligeholdelseskonto, og fra den konto sørger boligafdelingen for den indvendige vedligeholdelse. Ved fraflytning er det afdelingen, som sætter lejligheden i stand.

 

Privat lejebolig

Har du lejet din bolig hos en privat udlejer, er det som udgangspunkt udlejeren, som står for indvendig vedligeholdelse. Udlejer har en vedligeholdelseskonto, hvor der en gang om året bliver afsat et beløb. I 2015 udgjorde beløbet 45 kr. pr. kvm bruttoetageareal.

I kan også aftale, at du står for vedligeholdelse, og det skal i så fald skrives i lejekontrakten. Skal du som lejer stå for vedligeholdelsen, bør huslejen også være lavere, fordi der i din husleje normalt er indregnet de penge, som går til vedligeholdelseskontoen.

 

Udvendig vedligeholdelse

Når det kommer til udvendig vedligeholdelse, er det altid udlejer, der har ansvaret. Det gælder både ved private og almene lejelejligheder. Udvendig vedligeholdelse er egentlig alt, der ikke er indvendig vedligeholdelse, og derfor hører reparation af radiator til udvendig vedligeholdelse, mens maling af den er indvendig.

Udvendig vedligeholdelse omfatter derfor også fællesarealer, trappeopgangen, døre, vinduer og hårde hvidevarer for bare at nævne noget.

 

I tvivl? Tjek lejekontrakten

Er du i tvivl om, hvem der har vedligeholdelse, kan du finde det i din lejekontrakt. Her skal det for boligforeninger stå, hvilken ordning boligen er omfattet af, og hvis det er privat udlejning, skal det være angivet, hvis du har ansvaret. Ellers er det den private udlejer.

Kan du ikke finde noget i lejekontrakten eller opstår der en tvist med udlejer om, hvorvidt vedligeholdelsen er udført korrekt og ordentligt, kan du søge hjælp hos Lejernes Landsorganisation LLO eller lignende organisationer, som er specialiseret i at hjælpe lejere.