Hvad er en kostskole?

24. jan 2019

Bliv klædt på til fremtiden


Mange kost- og folkeskoler eller almene gymnasier rummer diversitet og mangfoldighed. Der er plads til alle og der er højt til loftet. Derfor er der naturligvis også et stærkt fællesskab som danner rammen. Det der gør kostskoler og kostgymnasier til noget særegent er, at de har en unik måde at uddanne eleverne på et fagligt og socialt plan, hvor den personlige udvikling er i højsædet. Dette er blandt andet fordi, at eleverne opholder sig på skolen eller gymnasiet under deres uddannelse, hvilket er med til at styrke sammenhængskraften eleverne imellem, mens det giver anledning til at knytte et anderledes bånd til selve institutionen.

Hvad er en kostskole helt præcist?


Hvis man vælger at gå på en kostskole, er man som sagt bosat på skolens, mens man læser sin videregående uddannelse. Derfor kan det ikke undgås, at man som elev kommer tættere på sine omgivelser end normalt, når uddannelsesinstitution og hjem smelter sammen. Et kostgymnasium, som f.eks. Rønde Gymnasium beror på fællesskab, medindflydelse og nærhed. Disse parametre er selve kernen i forhold til at opholde sig på et kostgymnasium.

Et tilbud med plads til alle


Nogle af fordelene ved en kostskole er, at det giver brede faglige kompetencer og styrker ens sociale væsen, mens man gennemgår en personlig udvikling. Selvom det er givet på forhånd, at man skal være socialt indstillet, udelukker det ingenlunde, at man gerne som elev må trække sig tilbage om eftermiddagen og aftenen. Det kan være man har brug for fred eller at man har nogle opgaver, som man skal have klaret. Det er som sagt et tilbud, og dermed fuldstændig valgfrit, hvordan ens sociale kapacitet bruges under opholdet. Det vigtigste er blot, at der løbende hersker en respektabel forståelse for hinanden, specielt fordi der er et utal af forskellige menneskelige baggrunde i spil under samme tag.