Få praktisk erfaring med STU

26. apr 2020

Dette indlæg er sponsoreret.

Hvad er STU for en skole?

STU står for Særligt Tilrettelagt Uddannelse og er en treårig ungdomsuddannelse for specielt udfordrede eller sårbare unge. Uddannelsen har fokus på at blive tilpasset til elevens behov, kvalifikationer, modenhed og interesser, så den unge samlet set vil opnå de bedste resultater. Det er derved en individuelt tilrettelagt uddannelse, der både består af almindelig faglig undervisning, træning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner.

En STU-uddannelse starter med et 12 ugers afklaringsforløb, der har til formål at finde frem til den studerende grundlæggende evner og færdigheder. Der bliver da taget udgangspunkt i den unges muligheder og ønsker, så der sammenlagt kan udarbejdes et passende uddannelsesforløb.

Uddannelsen vil have fokus på den unges personlige og sociale udvikling såvel som en støttet udvikling af den unges færdigheder. Dette afprøves senere hen sammenlagt i forskellige praktikforløb. Uddannelsens helhedstænkning har til formål at sikre, at den unge er bedre rustet til voksenlivet og til eventuelt at kunne begynde på anden uddannelse efterfølgende eller til at komme i beskæftigelse med gode erfaringer i rygsækken.

 

Hvem går på en STU-skole?

STU er er en særligt tilrettelagt uddannelse for unge, der ikke kan gennemføre de andre ordinære ungdomsuddannelser. Dette kan være unge med specielle behov og kompetencer, hvorfor uddannelsen også lægger meget vægt på den enkeltes individuelle uddannelsesplan. Uddandelsen sigter efter en bred målgruppe kan rumme unge der bor i eget hjem og på en bosted. Selvom der selvfølgelig er faste former og undervisningsplaner, vil de enkelte forløb altid være lige så forskellige som de enkelte unge også er det.

Primært vil målgruppen være unge mellem 16 og 25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Dette gælder unge både med og uden diagnoser.

 

Praktiske aktiviteter

STU er meget mere end bare dansk og engelsk. Ifølge loven skal uddannelsen nemlig også indeholde praktiske fag. De praktiske fag dækker over bl.a. værksteds- og aktivitetsfag samt praktik i både virksomheder og institutioner.

Den sidstnævnte praktiske del af uddannelsen bidrager til at opfylde uddannelsesplanen, der er lagt for den unge, og det giver den unge mulighed for at kaste sig ud i nye udfordringer og til at prøve kræfter med arbejdsmarkedet. Formålet med praktikken er at give den unge en god erhvervserfaring, både af den praktiske art, samt at den unge får erfaring med at skulle indgå i det nødvendige samarbejde på en arbejdsplads. Dertil giver de andre aktivitetsfag de unge muligheder for at udfylde sig kreativt såvel som fysisk.