Juridisk hjælp til boligen

24. apr 2018

Har du brug for råd og vejledning angående dit lejemål? Her får du nogle tips omkring, hvor du kan starte med at henvende dig.

 

Når du ikke vil klage (endnu)

Her på Bedrestudieliv.dk har vi tidligere skrevet om, i hvilke situationer, du kan klage til huslejenævnet, når der er noget, du og din udlejer ikke kan blive enige om. Men er det vejledning, du har brug for, så kan huslejenævnet kun bistå dig i et begrænset antal typer af situationer. Huslejenævnets sekretariat yder dog vejledning angående, hvorvidt du kan indbringe din pågældende sag hos nævnet samt et par andre forhold.

 

Dem kan du henvende dig til

Hvis du har brug for rådgivning udover den (begrænsede) rådgivning, huslejenævnet giver, kan du naturligvis få en snak med en advokat. Hvis du ikke er villig til at betale for en advokat, eller hvis sagens omfang gør, at det ikke kan betale sig økonomisk, kan du overveje at benytte dig af følgende:

  • Søg hjælp hos lejerorganisationer. Et eksempel herpå er LLO (Lejernes Landsorganisation), hvor du kan få hjælp, hvis du er medlem. Det koster 680 kroner for det første halve år (privatperson). Efter det er prisen for et halvt år 340 kroner. Står du lige nu med en konkret udfordring med din udlejer, men er ikke medlem, kan du altså godt få hjælp til den, hvis du blot melder dig ind. Lejerorganisationer kan hjælpe med både råd og vejledning, og, hvis nødvendigt, også bistand ved sager hos beboerklagenævnet og huslejenævnet. En sådan organisation kan vejlede og hjælpe dig omkring blandt andet indflytning, fraflytning, størrelsen på din husleje, vedligeholdelse, bytte af bolig, husorden, byfornyelse, boligforbedring og mange andre forhold.

 

  • En retshjælp. Dette er en mulighed, der henvender sig til enlige med indtægtsgrundlag på mindre end 315.000 kroner og personer i samlivsforhold med samlet indtægtsgrundlag på højest 400.000 kroner. Hvert hjemmeboende barn under 18 år forhøjer de to beløb med 55.000. Læs selv om disse og flere regler på civilstyrelsen.dk, hvis du er i tvivl om noget.

 

  • Desuden kan du på din kommunes hjemmeside finde en liste med flere konkrete steder, hvor du kan få hjælp. De konkrete steder afhænger af, hvilken kommune man bor i. For eksempel kan man i Aarhus få gratis retshjælp to gange om ugen på såkaldte Dokk1, eller man kan få hjælp hos Gellerupparkens Retshjælp eller Aarhus Retshjælp.

 

Find selv bøgerne (og Google) frem

Hvis du selv ønsker at opsøge informationer om, hvad lovene og reglerne egentlig siger, kan du kigge nærmere på følgende websites, hvilke kan være en god start inden du henvender dig til nogen. Naturligvis er det lidt svært stof, men dog et forsøg værd:

  • retsinformation.dk
  • lejeloven (finde den på retsinformation.dk)
  • boligreguleringsloven (samme sted som ovenstående)
  • tvangsadministrationsloven (også på retsinformation.dk)