Vejen Gymnasium har fundet løsningen

09. jul 2018

Hvordan kan gymnasier motivere de unge?

Gymnasiets rolle er først og fremmest at sikre et uddannelsesforløb, der skal klargøre de unge på deres videre færd i livet. Det er dermed essentielt at rette fokus på motivationen, der skal drive de unge mennesker, men på en måde der styrer udenom den præstationskultur, som nutidens unge er påvirket af. Der skal selvfølgelig være en ydre motivation i form af en række mål, fastsat af omgivelserne, men denne motivation skal helst have følgeskab af en indre drivkraft. Fokus må altså være på, at vende de unges tankegang fra ”hvordan klarer jeg mig bedre end de andre” til en tilgang, der lyder på ”hvordan klarer jeg mig bedst muligt”. For at kunne dette, er det dog særligt vigtigt at møde gymnasieelverne i øjenhøjde.

 

Større fokus på eleverne

For at skabe en god relation mellem uddannelsen og eleverne, er det vigtigt at have kendskab til de unges værdier og motivation. For mange unge er meningen med gymnasiet, udover at skulle forberede til fremtidige studier, også at dyrke relationerne og fællesskabet. Samtidig kan ønsket om at lære færdigheder som selvstændighed stå i modstrid til præstationskulturen, hvor resultatet bliver vægtet højere end processen. Viden om elevernes værdier kan være med til at skabe et uddannelsesmiljø, hvor der tages højde for både indre og ydre motivationsfaktorer. For eksempel skal de ydre mål, der sættes for eleverne, være tilpasset således, at de er inden for rækkevidde, så eleverne kan få succesoplevelser, når de lykkedes. I denne proces bliver en ydre motivation, om at opfylde et mål, til en indre motivation, hvor følelsen af kompetence og selvstændighed bliver den videre drivkraft.

 

Hvad kan uddannelsesinstitutionen biddrage med?

For rektor på Vejen Gymnasium, Lars Amdisen Bossen, er et fokuspunkt for skolen at forstå elevernes synspunkter, for derved at skabe rammerne for deres motivation. Han understreger, hvordan det helt centrale også er forståelsen for elevernes forskelligheder, og det faktum at de hver især drives af personlige motivationskilder. Gymnasiets opgave er altså at skabe rammerne for de unges læring på et generelt niveau, men også på enkeltniveauet at tage højde for elevernes forskellige styrker og svagheder, samt hvad der hver især motiverer dem til faglig udfoldelse.  Det er vigtigt at have forståelse for, at nogle motiveres mere af det sociale aspekt ved gymnasiet, og for dem skal læringsmiljøet også inkludere muligheden for fællesskab. Generelt er følelsen af medbestemmelse og indflydelse en motivationsfaktor for mange, og derfor kan skolen biddrage med at skabe et miljø, hvor eleverne har mulighed for selv at tage initiativ og herigennem opnå større mening med uddannelsen. Med dette for øje, skal der selvfølgelig også være fokus på de ydre forventninger, der er til eleverne, men dette skal være i form af klare mål, som eleverne føler sig i stand til at opnå. På Vejen Gymnasium er et nyt tiltag at supplere de skriftlige karakterer med en mundtlig samtale, der skal give bedre forståelse om mulighederne for forbedring.

 

Overordnet set er der på Vejen Gymnasium fokus på at skabe gode relationer, følelsen af mestring og give de unge medbestemmelse. Dette er for dem grundlaget for at løfte elevernes faglige niveau.