SU satser 2019

10. jul 2018

Hvad kan du få i SU 2019?

Hvis du er berettiget til SU, så er det dumt ikke at søge den. I Danmark er vi så heldige, at unge rent faktisk belønnes for at studere. Dette er i stor kontrast til eksempelvis USA, hvor der ofte er egebetaling på de gode colleges. Ofte kan dette være en hæmmende faktor for mange, og stipendiater er derfor mere udbredte i fx USA. Derfor bør vi være taknemmelige for det danske SU-system, som jo står for Statens Uddannelsesstøtte. Men hvad kan du få i SU, og hvilke faktorer påvirkes SU’ens størrelse af? Vi giver dig svar lige her.

 

1. Hvad afhænger min SU af?

Først og fremmest afhænger satsens størrelse af, hvilken uddannelsestype du er i gang med/skal begynde på. Derudover spiller din alder og bopæl også en rolle. Et andet vigtigt element er, om du er startet på din uddannelse før eller efter 1. juli 2014. SU’en afhænger også af dine forældres indkomster, især hvis du er hjemmeboende. SU udbetales hver måned via banken.

 

2. Ungdomsuddannelser

Hvis du fx går på eller skal starte på gymnasium, HHX eller HTX, så er du fra dit attende år berettiget til at modtage støtte fra staten. Satserne kan du se lige her:

 

 

Jeg er 18-19 år. Min uddannelse startede før 1. juli 2014

Jeg er 20 år eller derover. Min uddannelse startede før 1. juli 2014

Min uddannelse startede 1. Juli 2014 eller derefter

Ungdomsuddannelse (hjemmeboende)

1.365 kr. før skat pr. måned (grundsats* + evt. tillæg)

3.066 kr. pr. måned

958 kr. før skat pr. måned (grundsats + evt. tillæg*)

 

 

Jeg er 18-19 år og har dispensation til udeboende sats

Jeg er 20 år eller derover

Ungdomsuddannelse (udeboende)

3.956 kr. før skat pr. måned (grundsats + evt. tillæg*)

6.166 kr. pr. måned før skat

 

Stjernen * indikerer, at der er tale om en grundsats, som eventuelt kan suppleres med et tillæg. Tillægget bestemmes af dine forældres indkomst per år.  Derudover ydes der selvfølgelig også mere støtte til dig, hvis du er udeboende. Udgifter til fornødne ting som husleje, mad, transport og tøj kræver nemlig et større budget, end hvis man spiser gratis ved mors kødgryder. På f.eks Viborg Gymnasium og HF har man studievejledning, hvilket de fleste skoler har. Her kan du altid ringe ind og høre nærmere om satserne, som gælder for dig. 

 

3. Videregående uddannelser

Hvis dit næste skridt i uddannelsesprocessen er en videregående uddannelse på fx universitetet eller som lærer eller journalist, så får du stadig SU-klip. Beløbets størrelse kommer an på, hvornår man er startet på uddannelsen samt om man er hjemme- eller udeboende. I nedenstående tabel kan du se SU-satserne for videregående uddannelser:

 

Hjemmeboende (startet på uddannelse før 1. juli 2014)

3.066 kr. pr. måned før skat

Hjemmeboende (startet på uddannelse 1. juli 2014 eller senere)

958 kr. pr. måned før skat (grundsats + evt. tillæg)

Udeboende

6.166 kr. pr. måned før skat

Stjernen * betyder, at du i nogle tilfælde kan få et tillæg til grundsatsen. Dette afhænger af dine forældres indkomst per år.

 

4. Hvilke tillæg kan jeg få? 

Under din uddannelse er der to tillæg – forældretillæg og handicaptillæg – som er muligt at få i forbindelse med din SU. Kig i tabellerne for at få en oversigt over satserne.

Forældretillæg: 

Som studerende kan du få forældretillæg, hvis du er forælder. Forældretillægget dækker i to forskellige henseender, hvor det er muligt at få støtte, imens du er under uddannelse.

Det første tillæg er, hvis du får børn under din uddannelse, og derfor har behov for flere SU-klip eller flere rater. Her er der forskel på, om du får et barn, inden du starter på din uddannelse, eller efter du er startet.

Det andet tillæg giver dig mulighed for at få supplerende SU-lån eller forsørgertillæg. Uanset hvilket tillæg der er relevant for dig, skal du bide mærke i, at det ikke er muligt at modtage begge tillæg på samme tid.

Handicaptillæg:

For at modtage handicaptillæg skal du opfylde de generelle krav for studerende, som også indebærer krav til din studieaktivitet. Du skal også have en betydelig og varig enten fysisk eller psykisk nedsætningsfunktion, der næsten gør dig ude af stand til at arbejde ved siden af studiet. Med andre ord skal din lidelse være længerevarende, tilbagevendende og veldokumenteret af en læge.

Du skal også være opmærksom på, at dit fribeløb bliver sat ned, fordi dit handicaptillæg her går ind og dækker over den løn, som du ikke kan tjene på grund af din funktionsnedsættelse. Derfor bliver dit fribeløb mindre.

 

5. Må jeg godt arbejde, mens jeg får SU?

Svaret er ja. Beløbet som du må tjene kaldes fribeløbet, og det betyder, hvor meget du maksimalt må tjene uden at du skal betale SU’en tilbage. Derfor vil vi råde dig til at læse på SU.dk, hvad dit fribeløb er. Mange vil gerne tjene lidt ekstra penge i ferierne, og det kan være et godt supplement til SU’en. Uanset hvad er det ærgerligt at skulle aflevere penge tilbage, så sørg gerne lige for at tjekke det.

 

6. Fravalg af SU

Der kan være forskellige årsager til, at nogle studerende fravælger deres SU over en periode, men oftest er grunden, at man enten ønsker at gemme nogle klip til en anden uddannelse – eller at man vil tjene mere, end det muligt ved siden af sin SU. Når du vælger din SU fra, bliver dit fribeløb markant højere – og derfor kan du tjene mere uden at skulle betale din SU tilbage. Hvis du ønsker at fravælge din SU, skal du klikke dig ind på minSU. Du skal senest framelde din SU den 15. i måneden før, du ønsker at stoppe SU-udbetalingen. Hvis du fortryder dit valg, skal du senest ved udgangen af den fravalgte måned genoptage SU’en. Husk hvis du vælger SU fra, vælger du også SU-lån fra, og at du kun kan fravælge SU for en måned i fremtiden. Hvis du fravælger SU i mere end 8 måneder, skal du oprette en helt ny ansøgning, når du vil genoptage din SU-udbetaling.   

 

7. Får jeg SU i sommerferien? 

Hvis du går fra en bacheloruddannelse til en kandidatuddannelse, skal du aktivt ind og søge om SU i sommerferien – ellers betragtes det som, at du bevidst fravælger SU i sommerferien. Derfor er det vigtigt, at du ansøger inden sommerferien, hvis du starter på en overbygning af din uddannelse. Du kan kun søge, hvis du højest har afholdt to hele kalendermåneders ferie, før du begynder på overbygningen. Hvis du vil søge SU i din sommerferie, skal det ske gennem minSU – husk her tidsfristen, SU i sommerferien bliver ikke tilbagebetalt. SU i sommerferien kan søges af alle, der går på en uddannelse, som er opdelt i trin – og du kan derfor ikke modtage SU i en periode mellem en ny uddannelse, du begynder på, og den gamle uddannelse som du er droppet ud af.

 

8. Hvornår skal jeg søge om SU?

Generelle frister:

Der gælder forskellige tidsfrister for ansøgning af SU. Søger du SU til en ungdomsuddannelse, kan du først søge om SU d. 1. i måneden, før den måned du skal starte med at modtage SU. Du skal også have modtaget en bekræftelse om optagelse på uddannelsen.

Hvis du skal begynde på en videregående uddannelse, kan du tidligst søge om SU 1 måned, før den første måned, som du er berettiget SU til, begynder. Vær opmærksom på at det kan være svært, hvis du søger SU lige efter, at du har sagt ja til studiepladsen – vent hellere et par dage så du med sikkerhed er registreret.

Særfrister:

  • Er du studerende i udlandet eller er udenlandsk studerende i Danmark, skal du ansøge mindst 3 måneder, før du skal begynde og modtage SU.
  • Hvis du fylder 18 år i kvartalet, før du skal modtage SU, kan du tidligst søge SU 1 måned, før du skal modtage den.
  • Skal du søge SU omkring årsskiftet, kan du først gøre det fra 1. december – og ikke 3 måneder før.
  • Hvis din uddannelse har opstart efter d. 20. i en måned, kan du tidligst få SU fra måneden efter.
  • Seneste frist for at søge SU er den sidste dag i måneden, så hvis du ønsker SU i november, skal du seneste søge om SU d. 30. november.
  • Ved årsskiftet skal du ansøge inden 5. december for at få for december måned, ellers kan du først få SU fra januar.