Studiestress - Undgå stress som studerende

15. aug 2021

Et udbredt problem blandt studerende er stress. En undersøgelse foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut viser, at hver tredje studerende oplever stress på studiet kun et halvt år inde i uddannelsen. Dét er en rigtig stor del af de studerende, der faktisk har en ret høj risiko for at droppe ud på grund af stress, ikke trives på uddannelsen på grund af stress og endda faktisk er i risiko for at blive alvorligt stressramt. Der er mange krav fra både undervisere og fra en selv måske også, når man er studerende. Derudover er studielivet på universitetet på nogle områder ret anderledes fra gymnasietiden på trods af, at karakterræset er lige så tydeligt på universitetet såvel som i gymnasiet.

 

 

Hvad er stress?

Stress er en tilstand, hvor ens indre redskaber ikke kan følge med de ydre krav, der stilles. Som studerende vil man oftest opleve en mindre eller større grad af stress, når eksamensperioden nærmer sig. Eksamensperioden er den tid, hvor den studerende skal præstere, samtidigt med at alle andre aktiviteter så som studiejob, kæreste, flytning og lignende stadig også skal passes. Stress er ikke nødvendigvis dårligt - i hvert fald ikke i kortvarige perioder – for stressede situationer får nemlig kroppens alarmberedskab til at starte, så man kan præstere og overleve situationen. Stress bliver farligt, når stressniveauet ikke falder og i stedet er konstant.

 

 

Symptomer på stress

Både fysiske og psykiske symptomer på stress findes der. Fysiske symptomer kan være hjertebanken, træthed, spændinger eller svimmelhed. Psykiske symptomer på stress kan være tankemylder, angst, hukommelses- og koncentrationsbesvær eller grådlabilitet. Derudover kan ens adfærd også godt være påvirket af stress.

 

 

Sådan kan en stresscoach hjælpe dig

Er du selv en stresset studerende? Stresscoaching kan afhjælpe dine problemer og give dig værktøjer til aktivt at afhjælpe dem, inden de bliver alt for store. En stresscoach vil først forsøge at identificere årsagen til sin stress, hvorefter behandlingen kan påbegyndes. Stressbehandling er en blanding af samtaler, mindfulness, mental afslapning, terapeutisk arbejde og coaching. I første omgang vil fokus altid være på at få afstresset dig i situationen. Senere vil fokus flyttes hen på at give dig redskaber til at håndtere og forebygge stress.