Økonomisk sikkerhed som medlem af en A-kasse

30. aug 2017

En arbejdsløshedskasse - i daglig tale, A-kasse - er din garanti for finansiel støtte i form af dagpenge under arbejdsløshed. Du undgår altså kontanthjælp. Disse dagpenge finansieres gennem et kontingent, som medlemmerne indbetaler. Man bør tænke på A-kasserne som private organisationer, der har til formål at sikre sine medlemmer mod arbejdsløshed.

 

Gode forhold for studiemedlemmer

Du har mange muligheder, og som studerende er du et eftertragtet medlem. Der findes cirka 30 stats-anerkendte A-kasser - her er nogle udvalgte, der tilbyder særligt gode forhold for studerende. Alle nedenstående A-kasser tilbyder gratis medlemsskab for studerende.:

 

Når du skal vælge den A-kasse, der passer bedst til dig, bør du overveje dine muligheder. Er det eksempelvis fordelagtigt for dig at samle din fagforening og A-kasse? Medlemskontingentet varierer også selskaberne imellem - og vigtigt; det samme gør dagpenge-beløbet. 

 

Find den perfekte A-kasse for dig

Med henblik på at kunne foretage et informeret valg, bør du kende til nogle regler på området:

  • Du skal have været medlem af en A-kasse i ét år for at kunne modtage dagpenge uden karensperiode
  • Du kan blive studiemedlem op til 14 dage før endt uddannelse, hvorefter du ikke vil modtage dagpenge i den første måned efter dimission (karensperioden)
  • Det er ligegyldigt i forhold til karensperioden, om du skifter A-kasse i løbet af det forgangne år

 

Nogle A-kasser henvender sig desuden til specifikke faggrupper, og de optager derfor ikke medlemmer, der ikke møder kriterierne. HK dækker handel og kontor, DSA er bl.a. for bioanalytikere, fysioterapeuter og sygeplejersker, og Lærernes A-kasse er for dig under uddannelse som underviser.

 

Meld dig ind inden endt uddannelse

Der er stor forskel på ledigheden blandt nyuddannede uddannelserne imellem. Baseret på tal fra Danmarks Statistik skriver Politiken at over 80% af nyuddannede i anvendt filosofi er ledige. Blandt politibetjente er ledigheden - ganske naturligt - 0%. Også nyuddannede skibsofficerer kan se frem til fuld beskæftigelse. Kiropraktorer og medicin-studerende kan glæde sig over kun 1% ledighed blandt nyuddannede.

Ledigheden blandt nyuddannede påvirkes i høj grad af samfundsøkonomien, der direkte påvirker efterspørgslen på arbejdskraft, hvorfor ingen uddannelse desværre garanterer fast arbejde og stabil indkomst. Som studiemedlem i en A-kasse, kan du sikre din privatøkonomi som nyuddannet, hvis ledigheden skulle indtræffe. Meld dig derfor ind, inden du er færdig med din uddannelse - så er du sikker på ikke at starte karrieren på kontanthjælp.