Erstat bøgerne med den virkelige verden

14. feb 2018

Én måde du selv kan gøre skolen mere spændende

Virksomhedssamarbejde og virksomhedsbesøg: Som bekendt er formålet med at gå i skole og gymnasie at blive klar til arbejdslivet. Her er det selvfølgelig vigtigt at begrave hovederne i bøger – men også at få nogle læringsoplevelser fra ”den virkelige verden”, eksempelvis i form af et besøg på en virksomhed. Derudover kan et samarbejde mellem skoler og virksomheder, samt virksomhedsbesøg, være et rart afbræk fra den sædvanlige undervisning, og det kan i det hele taget være ret spændende, at se hvordan tingene foregår i den virkelige verden. Den gode nyhed er, at hvis du synes, din lærer burde inkludere flere virksomhedsbesøg i undervisningen, kan du sagtens selv tage det første træk.

 

Naturfag – ikke kun for de nørdede

Det er klart, at der findes mange slags virksomheder, man kan have lyst til at samarbejde med eller besøge, men i dette indlæg vier vi en særlig plads til samarbejde og besøg, hvor fokus er på det naturvidenskabelige. Naturvidenskabernes Hus er nemlig et ambitiøst foretagende, der hjælper virksomheder og skoler med at samarbejde, og de har erfaring med at arrangere sådanne forløb, på en måde, hvor der virkelig er tænkt på elevernes læring. På hjemmesiden kan du eksempelvis læse om et forløb, hvor LEGO Mindstorms robotter bruges til at simulere en robot, der er placeret på Mars, hvorved man kan måle på eksempelvis pH-værdi, temperatur og fugtighed og på den måde blive i stand til at karakterisere forholdene på Mars’ overflade.

Forløbet udbydes helt ned til 4. klassetrin og opefter, men også til gymnasieelever, som får mere komplekse opgaver med større fokus på databehandling og dataopsamling.

 

Du kan selv gøre en del

Som elev kan du måske ikke arrangere et virksomhedssamarbejde eller et virksomhedsbesøg for dig og din klasse helt alene – men hvis du synes, det lyder spændende, kan du sagtens opfordre din lærer til at tage kontakt til en af de virksomheder, der tilbyder, at elever kan komme på besøg. Hvis der er en bestemt virksomhed, du finder rigtig interessant, kan du prøve at se på deres hjemmeside, om der står nævnt noget om muligheden for virksomhedsbesøg – men selv hvis der ikke gør, kan du overveje at ringe til dem eller sende dem en mail, og forklare hvorfor du synes, netop de er en virksomhed, du har lyst til at indlede et samarbejde med eller besøge. Og så spørge ind til, om det er noget der kan blive mulighed for. Hvis de er bare lidt åbne for idéen, kan du overlade resten af kontakten og planlægningen til din lærer, som forhåbentlig også synes din idé er spændende.

 

Samarbejde eller et enkelt besøg?

Både et enkeltstående besøg i en virksomhed, og et længerevarende samarbejde kan være spændende og lærerigt. Hvad der giver mest mening i den enkelte situation afhænger blandt andet af, om virksomheden har nogle udfordringer, hvor det ville give mening at inddrage skoleelever eller gymnasieelever til at hjælpe. Prøv derfor at spørge ind til dette. Hvis de ikke har sådanne udfordringer, kan det være at det giver mest mening, at du og dine klassekammerater besøger dem en dag, hvor de kan fortælle om eksempelvis deres daglige arbejdsgang, og I får muligheden for at spørge om det, I er nysgerrige på.

Ønsker du yderligere inspiration, kan vi anbefale at kigge på følgende sider fra Undervisningsministeriet:

Hvad er skole- virksomhedssamarbejde?

Hvad kendetegner et godt skole- virksomhedssamarbejde samarbejde?